C-1/16, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052, Near Pragati Market/Sanatam Dharam Mandir

011-45044040, +91-9811013246, +91-9560188488, +91-9311013246

JROP DIAGNOSTICS CENTRE

C-1/16, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052, Near Pragati Market/Sanatam Dharam Mandir

011-45044040, +91-9811013246,
+91-9560188488, +91-9311013246

jrop2001@yahoo.com